Powstanie Wielkopolskie w fotografii

.

Sala obrad Sejmu Dzielnicowego 3-5.12.1918 r.

POWRÓT